Audioscan Verifit2, et høreapparat test system, der viser en detaljeret skærm med auditive data og et høreapparat tilsluttet via kabler

Audioscan Verifit® 2

Verificering af høreapparat

Verifit2 er en selvstændig løsning, der kombinerer avanceret REM-måling med en binaural testboks. Nem gennemførelse af retningsbestemt, støjreducerende og binaural testning med brugervenligt interface og VerifitLINK™. Når du har gennemført dine test, kan dataene nemt deles ved hjælp af Noah®.

Funktioner og download

  • Brugercentreret software designet til at guide brugeren
  • Kvalitetsindikator til vurdering af det udbytte, som patienten vil opnå med sit høreapparat
  • AudioScan's ProbeGUIDE til præcis placering af proben
  • Speechmap® til test af telespole
  • Retningsbestemt test i realtid
  • Bredbåndstest op til 12,5 kHz
  • VerifitLINK™ til automatiseret verificering
  • Verifit® Skull Simulator til måling og tilpasning af benforankrede høreapparater