Balance

Med sine mange års erfaring inden for balanceområdet tilbyder Diatec nogle af verdens mest avancerede teknologier til vestibulær udredning af patienter, der lider af svimmelhed.

Avancerede balancesystemer til vestibulær evaluering

Vores balanceløsninger leverer hurtige og objektive målinger af de vestibulære organer og kan nemt påvise, om svimmelhed skyldes en sygdom i vestibulærapparatet. Vores løsninger til balanceevaluering omfatter goggles og kameraer til optagelse af øjenbevægelser og avanceret software med berøringsfunktion til nystagmustest, positionstest og kalorisk test. Diatec tilbyder også vestibulære løsninger til diagnosticering og behandling af BPPV samt løsninger, hvor der indgår drejestol til f.eks. VOR og Dix-Hallpike.