Privatlivspolitik for Diatec Diagnostics A/S.

1. INDLEDNING

Hos Diatec Diagnostics A/S respekterer og beskytter vi vores brugeres privatliv, og vi føler os forpligtet til at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til brugen af dine persondata.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine persondata. I denne privatlivspolitik henviser "vi", "os" og "vores" til Diatec Diagnostics A/S.

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik, så når du bruger vores tjenester, anbefaler vi, at du sikrer dig,, at du har læst den seneste version.


2. HVEM VI ER

Dette hjemmeside ejes og drives af Diatec Diagnostics A/S, og Diatec Diagnostics A/S er dataansvarlig for de persondata, der indsamles via hjemmesiden og på andre måder. Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller du gerne vil se de persondata, vi har på dig, du velkommen til at kontakte os på følgende:

Diatec Diagnostics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danmark

Tel: +45 63 71 35 55
E-mail: email addresse


3. PERSONDATA, SOM VI INDSAMLER OG ANVENDER

Vi indsamler dine persondata:

 • Når du henvender dig med spørgsmål, køber produkter fra os via vores hjemmeside, registrerer dig for at oprette en konto på vores hjemmeside, anmoder om markedsføringsmateriale eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du besøger vores hjemmeside, placeres cookies på din computer. Du kan se mere om cookies i vores cookiepolitik.
 • Når du sender en e-mail, ringer eller skriver til os, besøger en af vores filialer eller på anden måde giver os oplysninger, herunder ved at skrive til os på sociale medier såsom Facebook og Twitter.

Vi behandler følgende typer personoplysninger:

 • Dit navn, titel, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse og, hvis du foretager et køb hos os, dine kredit- eller betalingskortoplysninger;
 • Oplysninger om din brug af vores callcentre og dine filialbesøg.
 • Oplysninger, du giver os i kontakten med os, hvad enten denne er via e-mail, post, telefon, personlig fremmøde eller via vores hjemmeside. Dette kan f.eks. være kommentarer eller forespørgsler om de produkter og tjenester, vi yder.
 • Vi indsamler og bruger kun følsomme oplysninger om dit helbred med dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er korrekte. Vi vil også sørge for at opdatere dine personoplysninger løbende. Da vores tjenester afhænger af dine korrekte og opdaterede personoplysninger, beder vi dig informere os, hvis der er relevante ændringer vedrørende dine personoplysninger. Du kan kontakte os om eventuelle ændringer ved brug af kontaktoplysningerne ovenfor.


4. HVORFOR VI INDSAMLER OG BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER OG VORES RETSGRUNDLAG TIL AT GØRE DETTE

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at behandle og svare på anmodninger, forespørgsler og klager, som vi modtager fra dig, i overensstemmelse med vores legitime interesse for at give vores kunder en lydhør service.
 • Til at yde tjenester og levere produkter, der efterspørges og/eller købes af dig, og for at yde råd og vejledning om sådanne tjenester og/eller produkter. Vi gør dette, fordi det er nødvendigt for skabelsen af en kontrakt mellem os og kunden i overensstemmelse med vores legitime interesse i at drive en virksomhed, der tilbyder produkter og tjenester relateret til audiologi og hørelsen.
 • Til at opdatere vores journaler og til revisionsformål i overensstemmelse med vores legitime interesse, og/eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Til at forhindre eller opdage svig og påvise, udøve eller forsvare juridiske krav i overensstemmelse med vores legitime interesser.
 • Til at imødekomme anmodninger fra politiet eller andre myndigheder, hvor sådanne er lovligt påkrævet, eller hvor det er i vores legitime interesse at gøre det.
 • Til at analysere tendenser og profiler på baggrund af vores legitime interesse til at sigte mod at forbedre, ændre og tilpasse vores tjenester og kontakt til gavn for vores kunder.
 • Til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser på baggrund af vores legitime interesse til at sigte mod at forbedre, ændre og tilpasse vores tjenester og kontakt til gavn for vores kunder.
 • Til at anbefale produkter og tjenester, som vi mener, du ville være interesseret i. Vi gør dette i overensstemmelse med vores legitime interesse i at markedsføre os direkte til vores kunder, f.eks. elektronisk markedsføring såsom e-mail-kampagner - udelukkende med dit udtrykkelige samtykke.

5. SÅDAN DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil ikke sælge eller på anden måde dele eller videregive dine personoplysninger, undtagen som det er beskrevet heri eller på anden måde angivet på det tidspunkt, oplysninger indsamles.

Vi deler muligvis dine personoplysninger med selskaber inden for Demant-koncernen med henblik på at levere, forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. I organisationsoversigten, der fremgår af vores seneste årsrapport, kan du se, hvilke virksomheder der er en del af Demant-koncernen. Du kan finde vores seneste årsrapport på www.demant.com.

Vi vil muligvis dele dine personoplysninger med vores leverandører til opgaver såsom:

 • At hjælpe os med at administrere eller finde fejl på vores hjemmeside;
 • At hjælpe os med leveringen eller designet af vores produkter eller med vores forretningsadministration;
 • At hjælpe os med vores markedsføringskampagner;
 • At hjælpe os i driften af vores servicecentre; eller
 • At forsyne os med elektroniske eller fysiske lagringssteder eller -systemer.

Vi vil kun dele dine oplysninger under ovenstående omstændigheder, hvis det er nødvendigt for, at vores leverandører kan udføre tjenesten for os. Disse leverandører er ikke autoriserede til at opbevare eller bruge dine personoplysninger til andre formål, og de er altid forpligtet til at holde dine personoplysninger fortrolige.

Vi vil muligvis videregive dine personoplysninger til udvalgte tredjeparter, såsom regulatoriske eller lovgivende myndigheder og vores professionelle rådgivere, hvis vi er forpligtet til at gøre sådan for at overholde vores juridiske forpligtelser, hvis det er i vores legitime interesse eller for at håndhæve eller anvende betingelserne for vores hjemmeside eller andre relaterede kontrakter med dig eller din virksomhed.


6. OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

For at kunne levere vores produkter og tjenester til dig, deler vi muligvis dine personoplysninger med selskaber inden for Demant-koncernen, der ligger uden for EU/EØS.

Hvis vi behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil vi implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i de relevante databeskyttelsesforordninger, herunder sikre beskyttelsen af den registreredes rettigheder. Overførslen af personoplysninger er baseret på EU-Kommissionens almindelige kontraktbestemmelser, som EU-Kommissionen finder giver de tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og friheder samt for udøvelsen af tilknyttede rettigheder.


7. SÅ LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem af juridiske eller legitime forretningsmæssige årsager, herunder for at overholde eventuelle lovbestemte forpligtelser. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er påkrævet i forhold til formålet med vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Vi arkiverer personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i overensstemmelse med loven.

Hvis du ønsker at vide mere om vores politik for lagring af personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger.


8. SIKKERHED

Vi har indført hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet tab eller redigering, uautoriseret videregivelse og mod, at uautoriserede personer får adgang til dine oplysninger.

Hvis der opstår sikkerhedsbrist, vil vi informere dig hurtigts muligt, hvis bristen skønnes at have en høj risiko for at bringe dine rettigheder i fare, f.eks. ved identitetstyveri, diskrimination, tab af omdømme eller anden betydelig ulempe.


9. DINE PRIVATLIVSRETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til at anmode om information om de personoplysninger, vi behandler om dig, hvor dataene indsamles fra, og hvad vi bruger dem til. Du har også ret til at vide, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem vi deler dem med. Hvis du beder om det, kan vi sende dig informationerne (og en kopi) af de personoplysninger, vi har om dig. Din adgang kan være begrænset for at beskytte andre menneskers personoplysninger, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du har muligvis også ret til dataportabilitet. Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige eller mangelfulde, har du ret til at anmode om at få oplysningerne rettet. Du er altid velkommen til at kontakte os og fortælle os, hvordan vil skal rette dine oplysninger.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette kan f.eks. være, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i overensstemmelse med det formål, som vi har indsamlet dem for, er du berettiget til at anmode os om at slette dem. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning eller andre juridiske forpligtelser.

Vi vil undersøge, om betingelserne opfyldes, hvis du beder os om at rette eller slette dine personoplysninger. I så fald vil vi gennemføre ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er beskrevet øverst i privatlivspolitikken. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi sikre, at behandlingen af dine personoplysninger afsluttes.


10. MINDREÅRIGE

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra mindreårige. Du skal være 18 år eller ældre for at bruge vores hjemmeside. Hvis du ikke er 18 år eller ældre, skal du straks forlade siden.


11. FOR BOSIDDENDE I CALIFORNIEN

I tillæg til og/eller i overensstemmelse med resten af vores fortrolighedspolitik har du ret til indsigt i og anmode om oplysninger om de kategorier af personoplysninger og faktiske personoplysninger, vi indsamler eller sælger, samt hvilke kategorier af personoplysninger og faktiske personoplysninger, vi deler med eller sælger til tredjepart og kategorier af tredjepart. Du har også ret til at anmode om de kategorierne af kilder, hvorfra personoplysningerne indsamles, samt det forretningsmæssige eller kommercielle formål med indsamlingen eller salget af personoplysninger. Du har ret til at redigere disse oplysninger eller anmode om deres sletning. Hvis du ønsker en sådan indsigt, kan du sende en anmodning om indsigt til os via e-maile på USPrivacy@Demant.com eller ringe til os på tlf.: 855 400 9766. Vi har ret til at verificere en brugers identitet, før vi videregiver oplysninger i henhold til denne brugers anmodning. Det kan tage op til 45 dage at behandle en anmodning om indsigt. Vi forbeholder os ret til at forlænge denne periode med yderligere 45 dage, i de tilfælde det er rimeligt er nødvendigt. Hvis vi forlænger behandlingen af din anmodning, vil vi give dig besked herom inden for 45 dage fra din oprindelige anmodning.

Du har desuden ret til at fravælge, at dine personoplysninger bliver solgt til tredjepart. Du kan fravælge dette ved at klikke på pop op-knappen nederst til venstre på hjemmesiden.

Du har ret til ikke at blive udsat for diskrimination for at udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger.

Du behøver ikke oprette en konto for at fravælge salget af dine oplysninger.

I henhold til retsadvokatens bestemmelser kan en kunde bemyndige en anden person til kun at fravælge salget af kundens personoplysninger på kundens vegne.

I dette afsnit henviser "personoplysninger" til (men er ikke begrænset til): ”information, der identificerer, vedrører, beskriver, eller som med rimelighed kan blive forbundet med eller med rimelighed kan knyttes direkte eller indirekte til en bestemt kunde eller husholdning. Personoplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, følgende, hvis de identificerer, vedrører, beskriver, eller med rimelighed kan være forbundet med eller med rimelighed kan knyttes direkte eller indirekte til en bestemt kunde eller husholdning.”


12. RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE

Hvis du er betænkelig i forhold til, hvordan vi bruger dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os, hvorefter vi vil forsøge at besvare dine spørgsmål og om nødvendigt tage skridt for at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med vores forpligtelser. Hvis du stadig ikke er tilfreds med den måde, vi bruger dine oplysninger på, har du ret til at indgive en klage til den for landet relevante databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er den relevante databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på adressen: Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valbysym, tlf.: +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.


13. HJEMMESIDER TILHØRENDE TREDJEPART

Denne hjemmeside kan indeholde links til sider fra andre virksomheder og organisationer. Betingelserne i denne privatlivspolitik gælder ikke for sådanne tredjepartssider, og vi anbefaler, at du kontakter disse tredjeparter direkte for at få oplysninger om deres dataindsamlings- og -distributionspolitik.


14. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside. I de tilfælde det er relevant, muligt og passende, vil du modtage besked herom via e-mail.


15.RAPPORTERING AF EN DATAOVERTRÆDELSE

Hvis du bemærker en dataovertrædelse på hjemmesiden, kan du rapportere dette til privacy@demant.com.