Interacoustics Eclipse TEOAE, et system til måling af transient evoked otoacoustic emissions, med en stor skærm, der viser auditive data

Interacoustics Eclipse TEOAE

Screening og klinisk

TEOAE bruger lineære eller ikke-lineære bredbåndsklik til at udløse otoakustiske emissioner. De mange kliniske muligheder sikrer en komplet klinisk TEOAE-undersøgelse. TEOAE indeholder protokolindstillinger til automatisk visning af et bestået/ikke bestået-resultat for hørescreening. Standardindstillinger er også tilgængelige.

Funktioner og download

  • Automatiseret screening med OAE
  • Detaljeret diagnostisk OAE
  • Brugervenligt interface