Interacoustics Eclipse ASSR

2. generation

Vores nyeste ASSR leverer hurtige og præcise tærskelværdier ved hjælp ASSR-teknologi med flere frekvenser (4 frekvenser pr. øre). Ideel til vurdering af tærskelværdier hos børn og andre patienter, hvor det ikke er muligt at gennemføre adfærdsaudiometri.

Funktioner og download

  • NB CE-Chirp®-stimuli
  • Det nøjagtige estimerede audioprogram kan gemmes direkte i NOAH
  • Effektiv detektion med fase, amplitude og harmoniske overtoner