Interacoustics Eclipse ASSR, et auditive steady state response system med en stor skærm, der viser auditive data, og et tastatur til indtastning af data

Interacoustics Eclipse ASSR

2. generation

Vores nyeste ASSR leverer hurtige og præcise tærskelværdier ved hjælp ASSR-teknologi med flere frekvenser (4 frekvenser pr. øre). Ideel til vurdering af tærskelværdier hos børn og andre patienter, hvor det ikke er muligt at gennemføre adfærdsaudiometri.

  • Interacoustics Eclipse ASSR, et auditive steady state response system med en stor skærm, der viser auditive data, og et tastatur til indtastning af data

Funktioner og download

  • NB CE-Chirp®-stimuli
  • Det nøjagtige estimerede audioprogram kan gemmes direkte i NOAH
  • Effektiv detektion med fase, amplitude og harmoniske overtoner