Interacoustics Eclipse ABRIS

Screening af nyfødte

ABRIS er et hurtigt screeningsprogram, der kan bruges til alle aldersgrupper. Softwaren returnerer et simpelt resultat i form af bestået/ikke bestået, kræver minimal træning af testeren og er automatisk og objektiv.

Funktioner og download

  • Bestået/ikke bestået (bestået opnås typisk efter 20 sekunder)
  • Algoritmefølsomehd 99,9 %
  • Specificitet > 96 %